Khách hàng

Thực hiện dự án màn vải tầu du lịch ĐÔNG NAM Á

 Tầu du lịch ĐÔNG NAM Á INDOCHINA: Thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn 4 sao, chạy trong khu vực Đông Nam Á.         Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯƠNG Thực hiện: Màn roman trên toàn bộ cửa sổ tầu du lịch INDOCHINA Thời gian thực hiện hoàn thiện và