Tag: bai bien dua ben nai bien

Rèm trang trí – Rèm kết hạt nhựa cao cấp Dừa Biển

Rèm trang trí - Rèm kết hạt nhựa cao cấp Dừa Biển
Rèm kết hạt nhựa cao cấp.
Rèm trang trí - Rèm kết hạt nhựa cao cấp Dừa Biển
Tên sản phẩm: Dừa Biển
Kích thước:
+ 0.8m x 2.0m
+ 1.0m x 2.0m
+ 1.2m x 2.0m

Rèm kết hạt nhựa trang trí Dừa Biển

Giá thảm khảo: 320.000 đồng/m2
Rèm trang trí - Rèm kết hạt nhựa cao cấp Dừa Biển
Sử dụng rèm này, tô điểm không gian đình gần thiên nhiên hơn.
Rèm trang trí - Rèm kết hạt nhựa cao cấp Dừa Biển
Đơn giá sản phẩm:
Kích thước: 0.8m x 2.0m = 495.000 đồng/1 m2

Kích thước: 1.0m x 2.0m = 495.000 đồng/1m2

Kích thước: 1.2m x 2.0m = 495.000 đồng/1m2

Quý khách có nhu cầu ngoài quy cách trên xin liên hệ: 08 – 66 56 1999 – 0986 59 56 09

Manroman.com – RemcuaPhongthuy.com